Заглавията

Пазарджик
Плевен
Ст. Загора

Назад
www.bgcpo.bg

Проекти
Курсове
Форуми

[BG] [US] [DE]

БГЦПО Online Новини

БГЦПО и „Кауфланд България” ООД

Българо-германският център за професионално обучение – гр. Пазарджик продължава успешното си сътрудничество с бизнеса. През месец юни 2008г. Центърът осигури възможност на фирма „Кауфланд България” ООД за провеждане на кампания по подбор и наемане на персонал. До края на годината предстои да бъде открит хипермаркет Kaufland и в гр.Пазарджик.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Jun 23, 08:45

БГЦПО - участник в трудова борса

На 11.06.2008г. БГЦПО – гр. Пазарджик взе участие в поредната трудова борса, организирана от Агенцията по заетостта и дирекциите „Бюро по труда”. Този път домакин на борсата беше дирекция „Бюро по труда” - Ботевград. Щандът на БГЦПО-гр.Пазарджик привлече много посетители, които проявиха интерес както към предлаганото обучение за придобиване на професионална квалификация, така и към възможностите за обучение и сертифициране по Европейски и международни програми: Компютърен сертификат Xpert, Европейски сертификат за бизнес компетенции - EBC*L, Autodesk, CISCO.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Jun 23, 08:49

Курс „Компютърна грамотност и интернет”

На 07.07.2008г. стартира вечерен курс „Компютърна грамотност и интернет”. Курсът е с практическа насоченост и включва изучаването на най-широко приложимите офис програми MS Word и Excel, както и Windows Explorer и Internet.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Jun 19, 14:09

Срещи с Дирекции „Бюро по труда” в Стара Загора и Плевен

Българо-германски център за професионално обучение – гр. Пазарджик взе участие в поредица от работни срещи с представители на Дирекции „Бюро по труда” от областите Хасково, Лом, Русе, Варна и Враца, организирани в Стара Загора и Плевен от Българо-германските центове за професионално обучение. На работните срещи бяха представени предимствата на провежданото в БГЦПО – гр. Пазарджик обучение и бяха обсъдени важни аспекти от съвместната работа. Представителите на Д „БТ” изказаха мнения и препоръки относно сътрудничеството си с Центъра. В резултат от срещите бяха установени актуалните нужди от обучение в различните региони на страната, наложени от динамиката на пазара на труда.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Jun 09, 15:31

Обща трудова борса в град Плевен

Представители на БГЦПО – гр. Пазарджик взеха участие в организираната от Агенцията по заетостта и Д “БТ”- гр. Плевен обща трудова борса, на която бяха представени възможностите за обучение и квалификация в БГЦПО – гр. Пазарджик. Присъстващите безработни лица се запознаха с различните курсове, провеждани в Центъра, с предимствата, които получават при обучeнието си в БГЦПО – гр. Пазарджик. Трудовата борса беше посетена и от много лица, на които предстои да бъдат освободени от работа, поради структурни промени в учрежденията и фирмите. Те също получиха изчерпателна информация за възможностите за придобиване на нова квалификация в БГЦПО – гр. Пазарджик.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Jun 09, 15:31

Семинар Xpert

На 19.02.2008г. в Българо-германски център за професионално обучение се проведе семинар, на който бяха представени възможностите за обучение и сертифициране по системата Xpert Европейски компютърен паспорт. Системата Xpert дава обширни знания и практически умения за работа с широко използвани потребителски офис-програми. Тя се състои от осем модула, всеки от които завършва с еднакъв за цяла Европа изпит. За всеки издържан изпит се дава сертификат. След успешното полагане на изпити по два основни и един избираем модул се придобива Европейски компютърен сертификат Xpert, който удостоверява, че притежавате умения за работа с компютър на ниво Експерт. За получаване на Xpert Master европейски компютърен паспорт е необходимо успешно полагане на още два изпита от избираемите модули. Основните модули са: “Windows и Internet 1”и "Основи на текстообработката", а избираемите са: "Текстообработка за професионалисти", "Електронни таблици", "Приложение на база данни", "Презентация", "Комуникация" и “Windows и Internet за напреднали”. Участниците в семинара се запознаха с възможностите, които предлага БГЦПО – гр. Пазарджик за подготовка и консултации и полагане на изпити по системата Xpert.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Jun 05, 13:49

"ДЕН НА СТАРТИРАЩИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ"-ГР. СОФИЯ!

На 11.10.2007г. БГЦПО – гр. Пазарджик взе участие в "Ден на стартиращия предприемач" в гр.София.Събитието отново бе организирано от Националната занаятчийска камара.Основни насоки бяха стартиращия бизнес, занаятчийските организации, електронната търговия, данъците, занаятчийското обучение, занаятчийското законодателство, източниците за кредитиране и застраховане.Много посетители се възползваха от предоставяната на щанда на БГЦПО-гр.Пазарджик информация за предлаганото обучение за придобиване на професионална квалификация, както и за услугите, предлагани за бизнеса.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Oct 12, 14:47

Г-жа Менерт в БГЦПО-гр.Пазарджик!

На 04.10.2007г. г-жа Менерт, представител на Федералното министерство за икономическо развитие и коопериране, посети БГЦПО-гр. Пазарджик. Целта на посещението бе запознаване с дейността и структурата на Центъра, предлаганите курсове и материално-техническата база. Г-жа Менерт изказа задоволството си от продължаването на немските традиции при работата на Центъра и пожела на екипа му много успехи в бъдеще.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Oct 08, 17:53

БГЦПО - гр. Пазарджик взе участие в "Ден на стартиращия предприемач"!

На 27.09.2007г. БГЦПО – гр. Пазарджик представи дейността си в рамките на "Ден на стартиращия предприемач" в палата 28 на Панаирен град Пловдив, организиран от Националната занаятчийска камара.Щандовете на Българо-германските центрове привлякоха вниманието на широк кръг посетители. Интересът им беше насочен както към предлаганото обучение за придобиване на професионална квалификация, така и към услугите, предлагани за бизнеса.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Oct 08, 17:53

Среща с представители на Д „БТ”!

На 19.07.2007 г. в БГЦПО-гр. Пазарджик се проведе среща с Дирекции „Бюра по труда”. Присъстваха представители от Д „БТ” Велинград, Панагюрище, Пазарджик, Септември, Родопи Пловдив и Пещера. На срещата бе представено есенното планиране на Центъра, като акцента бе поставен на стартиращите курсове с придобиване на степен за професионална квалификация. Обсъдени бяха и начините за по-тясно взаимодействие с Дирекциите „Бюра по труда”, бяха обменени много идеи за допълване на предлаганите в Центъра курсове.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Jul 19, 13:57

БГЦПО-ГР. ПАЗАРДЖИК – ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК В ПРОЕКТ „ЖЕНАТА В БИЗНЕСА”!

БГЦПО – гр. Пазарджик изпълнява ролята на обществен посредник по проект „Жената в бизнеса” за България. Проектът е финансиран от програмата Леонардо да Винчи и е с водеща организация “Поморска изба” Полша. Проектът цели насърчаване и включването на жените в семейния бизнес чрез обучение и консултиране. Във втората половина на месец юни ще се проведе валоризираща среща в България, на която ще се представят разработените обучителни и консултантски програми за жени – предприемачи и останалите финални материали по проекта. За повече информация моля вижте www.kobietawbiznesie.pl
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Apr 20, 16:42

БГЦПО-ПАЗАРДЖИК УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР!

БГЦПО – гр. Пазарджик представи дейността си в рамките на специализирано изложение „Международен панаир на ученето”, проведено в периода 16-18 март в гр. Пловдив. Щандът на Българо-германските центрове привлече вниманието на широк кръг посетители. Интересът им беше насочен както към предлаганото обучение за придобиване на професионална квалификация, така и към възможностите за специализирано обучение в областта на информационните технологии и получаване на международно признати сертификати: компютърен сертификат Xpert, Autodesk, CISCO.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Mar 19, 14:48

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АВСТРИЙСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА!

На 08.02.2007 г. БГЦПО-гр.Пазарджик бе посетен от представители Австрийската Стопанска Камара. Целта на посещението бе проучване за възможностите за сътрудничество в областта на професионалното обучение.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Feb 16, 12:04

SES ЕКСПЕРТ В БГЦПО-ГР. ПАЗАРДЖИК!

Във връзка с провеждането на курс „Организация на хотелиерството” по професията „Хотелиер”, в периода 30.01.-09.02.2007 г. в БГЦПО-гр. Пазарджик бе SES експертът г-н Улф-Кристоф Тоблер. Той консултира преподавателите в Центъра във връзка с преподаваните от тях учебни дисциплини и изнесе лекции пред обучаващите се по професията.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Feb 13, 11:08

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ POWAR!

В периода 07.02.-10.02.2007г. в гр. София се проведе поредната международна среща по проект POWAR. На нея присъстватваха представители на всички страни партньорки-България, Турция, Германия, Румъния и Гърция.На срещата се обсъди напредъка по проекта, финалните модификации и редакции на продуктите и резултатите относно съдържанието и външния им вид, дискутираха се и по-нататъшните дейности.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Feb 13, 11:08

Публикации в немската преса за БГЦПО-гр. Пазарджик!

На 25.10.2005 г. представители на БГЦПО-гр. Пазарджик взеха участие в конференция на тема „Проблеми пред професионалната и социалната интеграция на младите хора в България, Румъния и Турция”, организирана от BBJ Consult. След успешното приключване на конференцията и обобщаване на резултатите BBJ Consult издаде информационна брошура, съдържаща информацията от проведените срещи, презентации и дискусии. Там е отразено и участието на БГЦПО-гр. Пазарджик, чийто представител на конференцията, д-р Светлана Стоянова, презентира участието на Центъра в програмите „Компютърно обучение на младежи” и програмата Социална интеграция и професионална реализация на възпитаниците на домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителска грижа.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Nov 08, 15:03

Посещение на финландска делегация в БГЦПО-гр.Пазарджик!

На 28.09.2006г. БГЦПО-гр. Пазарджик бе посетен от делегация от представители на Центрове за обучение на възрастни хора от Финландия. Целта на посещението бе запознаване с българската система за професионално обучение на възрастни и обмяна на опит.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Sep 28, 16:22

Федералното министерство на икономиката и технологиите на ФРГ засне филм за БГЦПО – гр. Пазарджик!

На 03.05.2006г. Федералното министерство на икономиката и технологиите на Федерална Република Германия връчи дарение на БГЦПО под формата на компютри. По този повод Министерството ангажира телевизионен екип, който на 07.07.2006 г. засне документален филм, показващ как са използва дарението и работата на БГЦПО-гр. Пазарджик като цяло. Показано бе мястото на Центъра на пазара на труда и ролята му за внасяна на Европейско измерение в предлагането на професионално обучение в България.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Jul 11, 11:12

Комисията по федерални и европейски въпроси и медии посети БГЦПО-гр. Пазарджик!

На 01.07.2006 г. Комисията по федерални и европейски въпроси и медии на правителството на провинция Долна Саксония под ръководството на председателката и, госпожа Хайдрун Мерк, посети БГЦПО-гр. Пазарджик. Делегацията се състоя от 17 народни представители и двама представители на Посолството на Федерална Република Германия. Целта на посещението бе мониторинг на предприсъединителния процес на България към ЕС. При посещението си в Центъра Делегацията се запозна с дейността му, както и с работата на Местния парламент, представена от г-н Тодор Попов.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Jul 03, 07:53

Трета международна среща по проекта POWAR!

От 01.06. до 04.06.2006 г. в гр. Тимишоара, Румъния, се проведе третата международна среща по проекта POWAR. На нея партньорите направиха преглед на състоянието на проекта, дискутираха разписаните до момента модули и бяха запознати с Мултикултурния фестивал, който ще се проведе в гр. Анкара, Турция. Подкрепата си за проекта в този фестивал ще даде и Българското посолство в съседната държава. За повече вижте http://www.powar.esta-bw.de/
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, Jun 13, 15:14

Дарение за БГЦПО-гр. Пазарджик от Република Германия!

На 03.05.2006 г. в Министерството на труда и социалната политика на директора на БГЦПО – гр. Пазарджик, г-жа Петя Забунян бе връчено дарение от 35 компютъра и три принтера. Официални гости бяха г-н Димитър Димитров - зам. министър на труда и социалната политика, г-н Крамер – аташе отдел икономика и икономическо сътрудничество към посолството на Р. Германия, г–н Герхард Ретенбахер – ръководител на консултантско бюро ГОПА и на д-р Митко Василев - главен управител на Германо - българската индустриално-търговска камара. Компютрите са дарение на Министерството на Икономиката и технологията на Република Германия.
Връзки с обществеността БГЦПО - Пазарджик, May 09, 13:24
  Новините не могат да бъдат репродуцирани без разрешение!